Gastouder Alien

Kleinschalige kinderopvang

Actueel

KiKa actie

Ik doe mee, u ook?

Gastouder Alien doet mee aan de actie Koekiemonsters bakken voor KiKa. Tijdens deze actie gaan begeleiders en kinderen van de kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouders in maart aan de slag voor KiKa. Het doel is om zoveel mogelijk lekkers te verkopen en de opbrengst is bestemd voor KiKa.

 

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) zet zich in voor kinderen met kinderkanker. KiKa maakt onderzoek naar kinderkanker mogelijk en wil ervoor zorgen dat nog meer kinderen beter kunnen worden. Per jaar krijgen in Nederland 500 tot 550 kinderen kanker. Daarvan geneest 75%. KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Daarnaast streeft KiKa naar een verbetering van de kwaliteit van behandelingen en vermindering van bijwerkingen tijdens en na de behandeling.

 

De kinderen bij mij in de opvang (0 tot 4 jaar) mogen in maart zelf bakken en koken en we hebben het over ziek zijn. Ook maken de kinderen een bedankje voor bij het lekkers dat we verkopen.

 

CSG Het Streek locatie Zandlaan gaat de koeken die vooraf besteld konden worden bakken. 

En dat zijn er veel meer dan verwacht, super! 

U kunt deze actie voor KiKa ook steunen via de actiepagina


https://www.actievoorkika.nl/koekjes-voor-kika-2

ACTIEDAG

Op vrijdag 29 maart gaat de vlag uit en kunnen de bestelde koeken worden afgehaald bij Gastouder Alien. 

Op deze dag kunnen kinderen zich laten schminken en/of een ballonfiguur laten maken tegen een vrijwillige bijdrage voor KiKa. 

Een collectebus van KiKa staat op deze dag op de locatie.

Wat zou het fijn zijn als we KiKa kunnen steunen met een mooie opbrengst.


Alien Ligtenbelt

Gastouder 


Start

Bent u op zoek naar een gastouder voor uw kind(eren) tussen 0 en 4 jaar? .

Er is momenteel nog beperkt ruimte om kinderen te plaatsen. 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact met mij opnemen. Dit kan via het contactformulier of via e-mail info@gastouder-alien.nl. Ik kijk uit naar uw reactie.

 

Uurtarief

Het uurtarief van "Gastouder Alien" is per januari 2019  €6,25 per kind.

De maximaal te vergoeden uurprijzen voor gastouderopvang gaan in 2019 van maximaal €5,91 naar maximaal €6,15. Meer informatie over kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de site van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag. Voor vragen over kinderopvangtoeslag kunt u ook terecht bij het gastouderbureau.


Vrije dagen en vakantie 

Bij vakantie en absentie/ziekte van de gastouder hoeft u de gastouder niet door te betalen. Dit geldt ook voor de officiële feestdagen. U dient zelf te zorgen voor vervangende opvang. Vakantie van de gastouder wordt minimaal 4 weken van te voren doorgegeven aan de ouders.


Op de volgende dagen in 2019 is er geen opvang;

Nieuwjaarsdag

Goede Vrijdag

Paasmaandag

Hemelvaartsdag

Dag na Hemelvaartsdag

Pinkstermaandag

Zomervakantie

Kerstvakantie


Maandag 1 januari

Vrijdag 19 april

Maandag 22 april

Donderdag 30 mei

Vrijdag 31 mei

Maandag 10 juni

Deze geef ik persoonlijk door

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januariTrainingen in het vooruitzicht

Op 29 juni 'De Hanen' training 

Deze training gaat over communicatie en (taal-)ontwikkelingsstimulering voor kinderen waarbij de taalontwikkeling achterblijft. Praten doe je met z'n tweeën.