Gastouder Alien

Kleinschalige kinderopvang

Corona-maatregelen

De maatregelen omtrent het coronavirus hebben veel consequenties voor de kinderopvang. Ook als gastouder houd ik mij aan de regels van de Rijksoverheid en het protocol kinderopvang. De regels zijn soms niet helemaal duidelijk, wanneer kan een kind wel of niet naar de opvang? Op de site van de Rijksoverheid  vindt u de meest actuele informatie.

Overleg bij twijfel altijd met de gastouder voordat u uw kind brengt.

Laten we samen ernaar streven om besmetting te voorkomen zodat de opvang open kan blijven.Mogelijkheden voor opvang 

Op dit moment is er alleen ruimte om kinderen te plaatsen op de maandag. Bent u op zoek naar opvang of wilt u meer informatie dan kunt u contact met mij opnemen.  Vrije dagen en vakantie 

Bij vakantie en absentie/ziekte van de gastouder hoeft u de gastouder niet door te betalen. Dit geldt ook voor de officiële feestdagen. Heeft u in deze periode wel opvang nodig dan kan het gastouderbureau mogelijk iets voor u betekenen. De gastouder geeft vakantie minimaal 4 weken van te voren door aan de ouders.

Hieronder vindt u de planning met de dagen waarop ik 2021 geen opvang biedt;

2021

Pasen

Koningsdag

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Zomervakantie

Herfstvakantie

Kerstvakantie


Maandag 5 april

Dinsdag 27 april

Donderdag 13 mei

Maandag 24 mei

Deze geef ik persoonlijk door

Week 41 (11 t/m 15 oktober)

Week 52 en 53 (27 december t/m 7 januari)


Voor vakantie van de vraagouder, mits minimaal 4 weken van te voren schriftelijk doorgegeven, wordt door de gastouder geen betaling in rekening gebracht. Dit geldt voor één keer per jaar maximaal 4 aaneengesloten weken.Scholing:
In oktober ga ik naar de training;
HET GEVAAR VAN STOORNISDENKEN door Ron Baars (KIKI training en coaching)
Wat is gewoon en wat is bijzonder? Verder kijken dan het opgeplakte label.

 


De nieuwsbrief van 2020