Gastouder Alien

Kleinschalige kinderopvang

Actueel________________________________________________________________________  


Actie Koekiemonsters bakken voor KiKa

De maand maart hebben we meegedaan aan de actie "koekiemonsters bakken voor KiKa". 

Er zijn heel veel koeken verkocht, er is geld gedoneerd en we hebben een mooie afsluitende dag gehad. De kinderen in de opvang zijn druk geweest met het thema ziek zijn en hebben veel gebakken (en gegeten) en mooie bedankjes gemaakt.

Meedoen aan de actie 'koekiemonsters bakken voor KiKa ' met een steefbedrag van €150,- 
Het bedrag dat we met z'n allen bij elkaar hebben gebracht voor Kika is €631,60
Trots op iedereen die hieraan heeft bijgedragen!


Start

Bent u op zoek naar een gastouder voor uw kind(eren) tussen 0 en 4 jaar? .

Er is momenteel nog beperkt ruimte om kinderen te plaatsen. 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact met mij opnemen. Dit kan via het contactformulier of via e-mail info@gastouder-alien.nl. Ik kijk uit naar uw reactie.

 

Uurtarief

Het uurtarief van "Gastouder Alien" is per januari 2019  €6,25 per kind.

De maximaal te vergoeden uurprijzen voor gastouderopvang gaan in 2019 van maximaal €5,91 naar maximaal €6,15. Meer informatie over kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de site van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag. Voor vragen over kinderopvangtoeslag kunt u ook terecht bij het gastouderbureau.


Vrije dagen en vakantie 

Bij vakantie en absentie/ziekte van de gastouder hoeft u de gastouder niet door te betalen. Dit geldt ook voor de officiële feestdagen. U dient zelf te zorgen voor vervangende opvang. Vakantie van de gastouder wordt minimaal 4 weken van te voren doorgegeven aan de ouders.


Op de volgende dagen in 2019 is er geen opvang;

Nieuwjaarsdag

Goede Vrijdag

Paasmaandag

Hemelvaartsdag

Dag na Hemelvaartsdag

Pinkstermaandag

Zomervakantie

Kerstvakantie


Maandag 1 januari

Vrijdag 19 april

Maandag 22 april

Donderdag 30 mei

Vrijdag 31 mei

Maandag 10 juni

Deze geef ik persoonlijk door

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januariTrainingen in het vooruitzicht

Op 29 juni 'De Hanen' training 

Deze training gaat over communicatie en (taal-)ontwikkelingsstimulering voor kinderen waarbij de taalontwikkeling achterblijft. Praten doe je met z'n tweeën.