Gastouder Alien

Kleinschalige kinderopvang

Visie

 

 

In het kort mijn visie op de omgang met kinderen

Visie op opvoeden
Opvoeden is kijken en luisteren naar wat kinderen beweegt en bezighoudt en hierop inspelen. Het bieden van een vertrouwde omgeving en mogelijkheden zodat kinderen de wereld kunnen ontdekken en onderzoeken. Ruimte bieden om uiting te kunnen geven aan de ervaringen en belevingen die kinderen opdoen. 
 
Visie op het kind
Het belang van het kind staat voorop. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen tempo van ontwikkelen. Het aanbieden van spel en spelmaterialen die passen bij de ontwikkeling van het kind. Het karakter en de vermogens van een kind moeten altijd gerespecteerd worden. 

Visie op het spel
Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, kinderen spelen omdat ze dat leuk vinden. Kinderen leren door uitproberen en door imiteren van anderen. Door samen te spelen leren ze ook rekening te houden met elkaar. Het stimuleert hun ontplooiing. Het is belangrijk dat ze hierin positief worden gestimuleerd.
 
Visie op taak van de gastouder
Kinderen op een verantwoorde wijze opvangen, verzorgen en begeleiden in een huiselijke en vertrouwde omgeving. Bewust bezig zijn met de pedagogische basisdoelen. Met ouders meedenken als er vragen of zorgen zijn over verzorging, ontwikkeling en/of opvoeding.


Pedagogische basisdoelen

-Zorgen voor emotionele veiligheid 

-Stimuleren van persoonlijke competenties

-Stimuleren van sociale competenties  

-Overdragen van normen en waarden


Extra

Gastouder Alien biedt meer dan 'oppas' de opvang bestaat uit kwalitatief goede kinderopvang.

Er komen regelmatig thema's voorbij uit het VE programma voor gastouders met beer Kiki (voorschoolse educatie). Deze thema's zijn heel divers en er wordt gekozen voor een thema dat aansluit bij de kinderen en/of bij de periode van het jaar.

Soms draait een thema om een prentenboek bv met de nationale voorleesdagen. Voorlezen en liedjes zingen doen we dagelijks en we gebruiken eenvoudige kinder-gebaren.

Bij de thema's wordt ook ruim aandacht besteed aan alle pedogogische basisdoelen.

De kinderen worden zo goed mogelijk voorbereid op de basisschool.


 

Pedagogisch beleid

Mijn pedagogische visie op het opvoeden van kinderen komt overeen met het pedagogisch beleid van de gastouderbureaus waarmee ik werk.

Voor het pedagogisch beleidsplan kunt u terecht op de site van het gastouderbureau of deze bij het gastouderbureau opvragen.

- Gastouderbureau Dolfijntjes www.dolfijntjes.com 

- Gastouderbureau De Duiventil www.gobdeduiventil.nl